Iitulan päivä

 
Päiväkodin pienet ja isot

Päiväkoti Iitulassa toimii kaksi ryhmää: alle 3-vuotiaiden ryhmä Peukaloiset, ja
3–5-vuotiaiden ryhmä Menninkäiset..

Päiväkodin päivärytmi

(tarvittaessa ja erikseen sovittuna avaamme klo 6 alkaen)
7:00 Päivän touhuihin heräilemme leikin, kirjojen lukemisen, pelien jne. kautta.
8:00–8:30 Aamupala
9.00 Aamupiiri ja sen jälkeen päiväkohtaiset ohjatut toimintatuokiot
Ulkoilemme ennen ruokailua
11:00–11:30 Lounas, jonka jälkeen siirrymme päivälevolle.
14:00 Välipala
Vapaata leikkiä
16:00 Ulos
17:00 Päiväkoti suljetaan – myöhemmät hakuajat sovitaan erikseen

Iitulan päivään kuuluu:


Leikki

Lukuhetket

Liikunta


Retket

Piirtäminen
ja askartelu

Musiikki

 
Sekä paljon muuta!

Toimintaamme ohjaa uusin varhaiskasvatussuunnitelma. Iitulan päiväkodin toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä vanhempien kanssa. Arvostamme vanhempien ja lasten sekä päiväkodin välistä yhteistyötä, ja korostamme kasvatuskumppanuuden merkitystä. Toimintaympäristömme on turvallinen, kiireetön ja lasta kuunteleva. Toimintamme onkin lapsilähtöistä ja toiminnan suunnittelussa tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Lisäksi vanhemmat ovat aktiivisia kasvatuskumppaneita ja heidän kasvatustyötään tuetaan tietoisesti. Päiväkodilla järjestään säännöllisesti mukavaa yhdessäoloa päiväkodin henkilökunnan, lasten ja vanhempien kesken. Valmistamme itse päiväkodilla perinteistä kotiruokaa.


Meillä on myös


Ota yhteyttä Iitulaan!