MENNINKÄISET

Menninkäiset on 3-5 -vuotiaiden ryhmä. Ryhmän toiminnan keskiössä on leikki ja sen kautta uuden oppiminen.

Menninkäisissä toimimme pienryhmissä. Harjoittelemme yhdessä kaveri- ja leikkitaitoja sekä erilaisia arjentaitoja.

Suunnittelemme toimintaa ottaen huomioon lasten toiveet ja tarpeet.

Toimintaamme kuuluu mm. kädentaidot, musiikkihetket, kirjamatkat sekä erilaiset tähtituokiot (lasten vahvuuksien korostaminen).

Tutkimme paljon luontoa ja lähiympäristöä retkeilemällä.

Ryhmässämme korostuvat lapsilähtöisyys, leikki, osallisuus sekä tunnetaitojen ja vahvuuksien tukeminen.