Iitulassa on käytössä pienryhmätoiminta, joka on aikuisen ohjaamaa toimintaa. Ryhmässä on 4–5 lasta. Pienryhmätoiminnan etuna on, että lapsi tulee huomioiduksi, nähdyksi ja kuulluksi yksilönä.

Aikuinenkin pystyy hyödyntämään paremmin lapsilähtöisyyttä, kun ohjattavana on pienempi lapsiryhmä. Lapsi saa pienryhmässä mm. läsnäolevan ja kuuntelevan aikuisen sekä tilan ja ajan tuoda omia ajatuksiaan esille suurryhmää paremmin. Pienryhmätoiminta luo kasvuympäristölle rauhallisuutta ja turvallisuutta. Iitulan pienryhmässä harjoitellaan kaveri- ja tunnetaitoja, kädentaitoja ja askarrellaan tehden erilaisia kynätehtäviä sekä liikutaan eri tavoin.

Tammikuussa 2018 otettiin käyttöön ” Pienin askelin” opetusohjelma, jonka avulla lapset voivat kehittää itsesäätely- ja tunnetaitojaan sekä sosiaalisia taitojaan. Pienin askelin -taidot ehkäisevät ongelmakäyttäytymistä, kaveripiiristä syrjäytymistä, itsehillinnän vaikeutta, epäsosiaalista käyttäytymistä ja aggressioita. Tutustu opetusohjelmaan: www.hogrefe.fi/tuotteet/pienin-askelin